Přístřešek na automobil E-AT01 je dostupný jako modulová řada v délkách 2600, 5100, 7600 a 10100 mm, větší délky pak v modulech po 2500 mm. Je vyroben z nosných sloupů svařených z dvojice hliníkových trubek a plechu a nosníků střechy. Trubky nosníků střechy jsou skruženy do mírného oblouku a nesou zasklívací profily z vytlačovaného hliníku.
Zastřešení z průhledné či kouřově zbarvené polykarbonátové desky, variantně z jiného materiálu dle objednávky zákazníka. Sloupy jsou k podkladu připevněny vhodnými šrouby nebo jsou použity kotevní profily zapuštěné v betonovém základu.
Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem.
Míry: výška 3300 mm, šířka 5100 mm

E-AT01a přístřešek pro jeden automobil délky 2600 mm
E-AT01b přístřešek pro dva automobily délky 5100 mm
E-AT01c přístřešek pro tři automobily délky 7600 mm
E-AT01d přístřešek pro čtyři automobily délky 10100 mm