Přístřešek na automobil D-AT01 je dostupný jako modulová řada v délkách 2550, 5050, 7550 a 10050 mm, větší délky pak v modulech po 2500 mm.
Je vyroben z nosných sloupů a nosníků střechy svařených z dvojice hliníkových profilů skružených do mírného oblouku a spojovacích plechů. Nosníky střechy nesou zasklívací profily z vytlačovaného hliníku. Zastřešení z průhledné či kouřově zbarvené polykarbonátové desky, variantně z jiného materiálu dle objednávky zákazníka.
Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým práškem. Sloupy jsou k podkladu připevněny vhodnými šrouby nebo jsou použity kotevní profily zapuštěné v betonovém základu.
Míry: výška 3000 mm, šířka 5000 mm

D-AT01a přístřešek pro jeden automobil délky 2550 mm
D-AT01b přístřešek pro dva automobily délky 5050 mm
D-AT01c přístřešek pro tři automobily délky 7550 mm
D-AT01d přístřešek pro čtyři automobily délky 10050 mm